DINON/DA-LITE/APOLLO 60” (1,52m x 1,52m)  - 84” đường chéo

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 60”

DINON/DA-LITE/APOLLO 84

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 84"

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 70”

950.000 ₫
  • Kích thước (m): 1,78m  x 1,78m
  • Kích thước (inches): 70" x 70"
  • Kích thước đường chéo: 100"
  • Tỷ lệ: 1:1
  • Kiếu dáng: Chân đứng, chắc chắn, dễ di chuyển
  • Chất liệu: Matte White
  • Bạt có độ dày cao, bo viền
Tính sẵn có: Còn trong kho
SKU
13062023002