Điều khoản và điều kiện giao dịch chung

Chào mừng Khách Hàng đến với website thương mại điện tử haiyencomputer.vn được cung cấp bởi Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoa Sen Vàng.
Khi đặt mua bất kỳ Sản Phẩm nào trên Website: haiyencomputer.vn, Khách Hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện giao dịch chung này với các nội dung sau đây. Nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này tạo thành một hợp đồng mua bán hàng hóa ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách Hàng và Công Ty. Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này.

Điều 1. Định nghĩa:
1.1 Công Ty: nghĩa là Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoa Sen Vàng, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 35002230549 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/7/2013.
1.2 Website haiyencomputer.vn: nghĩa là website thương mại điện tử https://haiyencomputer.vn do Công Ty sở hữu, vận hành hợp pháp phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam.
1.3 Sản Phẩm: nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ, được kinh doanh trên Website haiyencomputer.vn
1.4 Điều Khoản Và Điều Kiện: nghĩa là bản Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các phiên bản Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung cập nhật, bổ sung, thay đổi tại từng thời điểm, được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam.
1.5 Khách Hàng: nghĩa là các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Website haiyencomputer.vn, bao gồm: (i) mọi cá nhân có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và/ hoặc hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1.6 Đơn Đặt Hàng: nghĩa là chứng từ điện tử xác nhận việc Khách Hàng đã thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Website haiyencomputer.vn.
1.7 Người Nhận Hàng: nghĩa là người nhận hàng được Khách Hàng nêu thông tin tại Đơn Đặt Hàng.
1.8 Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: nghĩa là kênh hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến hoạt động trên Website haiyencomputer.vn.

Điều 2. Phạm vi áp dụng
2.1 Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản Phẩm giữa Khách Hàng và Công Ty trên Website haiyencomputer.vn.
2.2 Khách Hàng thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch theo quy định và hướng dẫn trên Website haiyencomputer.vn tại từng thời điểm để thực hiện giao dịch.

Điều 3. Giá bán sản phẩm, hóa đơn và thanh toán
3.1 Giá bán sản phẩm
Giá của Sản Phẩm được niêm yết trên Website haiyencomputer.vn tại thời điểm Đơn Đặt Hàng được đặt. Để tránh nhầm lẫn, giá bán Sản Phẩm đã bao gồm thuế GTGT áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành và không bao gồm bất kỳ khoản giảm giá, chiết khấu, phí vận chuyển, chi phí đóng gói và các chi phí khác phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng.
Các chi phí phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng và được cung cấp theo quyết định của Công Ty sẽ được hiển thị trước khi Khách Hàng thanh toán cho Đơn Đặt Hàng và được Khách Hàng xác nhận theo quy định của Website haiyencomputer.vn, các chi phí này sẽ được cộng chung với giá trị Đơn Đặt Hàng để Khách Hàng thanh toán theo các chính sách bán hàng trên Website haiyencomputer.vn.
3.2 Hóa đơn
3.2.1 Công Ty sẽ cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Khách Hàng khi nhận được yêu cầu xuất hóa đơn của Khách Hàng tại bước thanh toán.
3.2.2 Khách Hàng có nghĩa vụ điền đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn tài chính trên Website haiyencomputer.vn tại thời điểm xác nhận Đơn Đặt Hàng. Công Ty sẽ không tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa đổi các thông tin xuất hóa đơn đã được cung cấp bởi Khách Hàng.
3.2.3 Trong trường hợp Khách Hàng không lựa chọn yêu cầu được nhận hóa đơn tài chính tại bước thanh toán, Công Ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính và không có nghĩa vụ giải quyết các yêu cầu cung cấp hóa đơn tài chính mà không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.
3.2.4 Công Ty không hỗ trợ việc tách nhiều hóa đơn cho một đơn đặt hàng hoặc gộp nhiều đơn đặt hàng vào một hóa đơn. Công Ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng cho việc xuất hóa đơn tài chính cho các trường hợp không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.
3.3 Hình thức thanh toán
Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng.
Khách Hàng thanh toán cho Công Ty bằng các công cụ/phương thức thanh toán được cung cấp trên Website haiyencomputer.vn, theo chính sách về thanh toán được đăng tải trên Website haiyencomputer.vn vào từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại: https://haiyencomputer.vn/thong-tin-thanh-toan.

Điều 4. Xác lập đơn hàng
4.1 Bất kỳ thông tin về Sản Phẩm được đưa ra trên Website haiyencomputer.vn không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Công Ty gửi tới Khách Hàng.
4.2 Các bước hình thành hợp đồng
Bước 1: Khách Hàng tìm thông tin về và lựa chọn Sản Phẩm đang đăng bán trên Website haiyencomputer.vn. Để làm rõ, danh sách Sản Phẩm cung ứng phụ thuộc vào chính sách của Công Ty tại từng thời điểm, Công Ty có quyền bổ sung/thay đổi/giảm bớt Sản Phẩm tại từng thời điểm.
Bước 2: Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng trên Website haiyencomputer.vn. Vui lòng lưu ý, khi Khách Hàng Xác nhận để tiến hành đặt hàng cho Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó. Quy trình đặt hàng trên Website haiyencomputer.vn cho phép Khách Hàng kiểm tra Sản Phẩm đã đặt mua theo Đơn Đặt Hàng và cho phép Khách Hàng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn Đặt Hàng trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến.
Bước 3: Khách Hàng lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán trong trường hợp lựa chọn thanh toán trực tuyến theo các phương thức phù hợp với Chính Sách Thanh Toán.
  Vui lòng lưu ý, với các hình thức thanh toán trực tuyến, Khách Hàng cần thanh toán trước khi Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng để hình thành hợp đồng giữa Công Ty và Khách Hàng. Mặc dù vậy, Công Ty vẫn có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng theo chính sách của Công Ty tại từng thời điểm.
Bước 4: Xác nhận Đơn Đặt Hàng
(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Công Ty có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:
   a. Công Ty không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của từng loại Sản Phẩm;
   b. Công Ty không thể tìm được đơn vị vận chuyển để giao Sản Phẩm cho Khách Hàng:
  Một Đơn Đặt Hàng có thể được giao thành nhiều lần khác nhau. Đơn Đặt Hàng được lập bằng hình thức điện tử và được lưu trữ trên hệ thống của Công Ty sẽ cập nhật thông tin trạng thái Đơn Đặt Hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website haiyencomputer.vn để Khách Hàng theo dõi.
4.3 Hủy đơn đặt hàng
4.3.1 Khách hàng hủy đơn đặt hàng
Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước khi Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng (trừ trường hợp Sản Phẩm được áp dụng một số điều kiện đặc biệt khác được nêu rõ trong phần nội dung của Sản Phẩm trên Website haiyencomputer.vn bằng một hoặc nhiều phương thức sau:
   Liên hệ CSKH với số hotline để được hỗ trợ: 0254-3838600
   Gửi yêu cầu qua email tới: info@haiyencomputer.vn và chờ xác nhận của Công Ty.
   Đơn Đặt Hàng sẽ không thể hủy bởi Khách Hàng kể từ thời điểm Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng, trừ các trường hợp cụ thể khác theo quyết định của Công Ty.
   Đơn Đặt Hàng được hủy thành công khi Khách Hàng nhận được tin nhắn SMS hoặc thư điện tử của Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được hủy; hoặc tình trạng Đơn Đặt Hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng đã được cập nhật tình trạng là đã hủy.
4.3.2 Công ty hủy đơn đặt hàng
Công Ty có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong các trường hợp sau đây:
   i. Khách Hàng vi phạm các quy định trong Điều Khoản Và Điều Kiện và/hoặc các Chính sách khác được đăng tải trên Website haiyencomputer.vn tại từng thời điểm.
   ii. Công Ty, nhân viên Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn các bên thứ ba được Công Ty cho phép thực hiện bất kỳ phần nào trong quá trình giao dịch với Khách Hàng) không thể liên lạc được với Khách Hàng (theo quy định tại các chính sách có liên quan đến việc giao/nhận Sản Phẩm); hoặc các bên không thể thống nhất được các vấn đề khác phát sinh liên quan đến Sản Phẩm và/hoặc liên quan đến giao dịch này,…
   iii. Hệ thống Website haiyencomputer.vn có lỗi hệ thống, nhầm lẫn,… dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) khiến Khách Hàng bị thiệt hại hoặc nhận được lợi ích cao bất thường.
   iv. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty và sau khi đã nỗ lực bằng mọi phương thức nhưng Công Ty vẫn không khắc phục được) kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra sự kiện bất khả kháng. Công Ty sẽ thông báo cho Khách Hàng về sự kiện bất khả kháng và đưa ra phương án giải quyết cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương án giải quyết của Công Ty, Đơn Đặt Hàng sẽ được hủy theo quy định này.
   v. Công Ty có căn cứ xác định Đơn Đặt Hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.
   vi. Khách Hàng vi phạm quy định trong các Chương Trình Khuyến Mại (CTKM) của Website haiyencomputer.vn nhằm hạn chế việc một hoặc một nhóm tổ chức/ cá nhân có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Website haiyencomputer.vn để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Website haiyencomputer.vn sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định đơn đặt hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không. Trừ trường hợp khách mua hàng theo nhóm được tạo bởi Website haiyencomputer.vn.
   Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán (nếu có) tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán và hoàn tiền và các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Website haiyencomputer.vn tại từng thời điểm.2.2 Khách Hàng thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch theo quy định và hướng dẫn trên Website haiyencomputer.vn tại từng thời điểm để thực hiện giao dịch.