DINON/DA-LITE/APOLLO 70” (1,78m x 1,78m) - 100” đường chéo

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 70”

DINON/DA-LITE/APOLLO 96” (2,44m x 2,44m) - 135” đường chéo

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 96"

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 84"

1.200.000 ₫
 • Kích thước (m): 2,13m  x 2,13m
 • Kích thước (inches): 84" x 84"
 • Kích thước đường chéo: 120"
 • Tỷ lệ: 1:1
 • Kiếu dáng: Chân đứng, chắc chắn, dễ di chuyển
 • Chất liệu: Matte White
 • Bạt có độ dày cao, bo viền
Tính sẵn có: Còn trong kho
SKU
13062023003