DINON/DA-LITE/APOLLO 70” (1,78m  x 1,78m)  - 100” đường chéo

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 70”

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 60”

850.000 ₫
  • Kích thước (m): 1,52m x 1,52m
  • Kích thước (inches): 60" x 60"
  • Kích thước đường chéo: 84"
  • Tỷ lệ: 1:1
  • Kiếu dáng: Chân đứng, chắc chắn, dễ di chuyển
  • Chất liệu: Matte White
  • Bạt có độ dày cao, bo viền
Tính sẵn có: Còn trong kho
SKU
13062023001