DINON/DA-LITE/APOLLO 96” (2,44m  x 2,44m)  - 135” đường chéo

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO 96"

Màn chiếu treo tường DINON / DA-LITE / APOLLO 60

Màn chiếu treo tường DINON / DA-LITE / APOLLO 60"

Màn chiếu đứng DINON/DA-LITE/APOLLO TRS300 150”

3.250.000 ₫
  • Kích thước (m): 3.0m x 2.3m
  • Kích thước (inches): 120" x 90"
  • Kích thước đường chéo: 150"
  • Kiếu dáng: Chân đứng, chắc chắn, dễ di chuyển
  • Tỷ lệ: 4:3
  • Chất liệu: Matte White
  • Bạt có độ dày cao, bo viền
Tính sẵn có: Còn trong kho
SKU
13062023005