Acer Aspire 2430 4220 4520 4720 4735 4920 4930 4935 5735 Battery

Acer Aspire 2430 4220 4520 4720 4735 4920 4930 4935 5735 Battery

Acer Aspire 4551 4741 4741Z 4771 5253 5552 5741 5742 7741 V3 Battery

Acer Aspire 4551 4741 4741Z 4771 5253 5552 5741 5742 7741 V3 Battery

Acer Aspire TimelineX 3830T 3830TG 4830T 4830TG 5830T 5830TG Battery

1.000 ₫

 

  • Xtend
  • 11.1 Volts
  • 4400 mAh
  • 6 Cell Li-ion
  • Samsung (South Korea)
  • Black
  • 30 day full satisfaction guarantee
  • 300-500 recharge cycles
Tính sẵn có: Còn trong kho
SKU
02082023011