chào mừng bạn đến Feedback

Bình luận
Đánh giá trang

Nhập tối đa 500 ký tự

  • Nội dung
  • Cảm nhận
  • Dễ sử dụng
  • Tổng thể
[--] Không đạt, [-] Kém, [+-] Khá, [+] Tốt, [++] Rất tốt
Vui lòng nhập địa chỉ Email (Anh/Chị)

Trả lời câu hỏi

  • Bạn có thường ghé thăm website haiyencomputer.vn?
  • Bạn thấy website có dễ sử dụng không?
  • Nhìn chung, bạn đánh giá kinh nghiệm của bạn trên web của haiyencomputer.vn ngày hôm nay?
    (0 = Không hài lòng, 5 = Trung lập, 10 = Rất hài lòng)